Get Adobe Flash player

นายก

      นายชัยยุทธ สุขบัว 

    นายก อบต.โนนม่วง 

    โทร 08-7859-5920

ปลด

    นายสุทธิพงษ์  สุ่ยหนู

    ปลัด อบต.โนนม่วง

      โทร. 08 5457 6228

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

โปสเตอร EIT

ระบบบริการเบ็จเสร็จ ณ จุดเดียว

E-Smart Service

facebook

fb

เมนูหลัก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สภาพอากาศวันนี้...

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

314926
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม (22/3/2559)
169
267
1295
311046
10568
9521
314926

Your IP: 3.235.147.50
Server Time: 2023-05-31 09:44:43

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ 


วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง


"โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมดี มีการบริการพึงพอใจ ห่วงใยสุขภาพอนามัย ก้าวไกลการอาชีพ"


พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง


1. ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนแผนชุมชน

2. มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

4. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและทั่วถึงและเพียงพอ

5. ส่งเสริมงานการศึกษา สาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ

6. แก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

7. อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน