Get Adobe Flash player

นายก

      นายชัยยุทธ สุขบัว 

    นายก อบต.โนนม่วง 

    โทร 08-7859-5920

ปลด

    นายสุทธิพงษ์  สุ่ยหนู

    ปลัด อบต.โนนม่วง

      โทร. 08 5457 6228

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

QR

facebook

fb

เมนูหลัก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สภาพอากาศวันนี้...

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

240226
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม (22/3/2559)
120
147
1311
236755
267
7719
240226

Your IP: 44.201.95.84
Server Time: 2022-10-02 19:55:12
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 เขียนโดย Super User 75
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่7 เขียนโดย Super User 83
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม เขียนโดย Super User 85
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย Super User 77
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 เขียนโดย Super User 80
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Super User 72
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย Super User 82
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่2) 2553 เขียนโดย Super User 60
พรระาชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เขียนโดย Super User 69
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Super User 81