Get Adobe Flash player

นายก

      นายชัยยุทธ สุขบัว 

    นายก อบต.โนนม่วง 

    โทร 08-7859-5920

ปลด

    นายสุทธิพงษ์  สุ่ยหนู

    ปลัด อบต.โนนม่วง

      โทร. 08 5457 6228

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

โปสเตอร EIT

S  24142169

ระบบบริการเบ็จเสร็จ ณ จุดเดียว

E-Smart Service

facebook

fb

เมนูหลัก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สภาพอากาศวันนี้...

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

352669
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม (22/3/2559)
295
265
3184
347164
7817
11398
352669

Your IP: 34.204.181.91
Server Time: 2023-09-23 14:58:43
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เขียนโดย Super User 37
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เขียนโดย Super User 58
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง เรื่องกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 68
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 เขียนโดย Super User 232
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่7 เขียนโดย Super User 227
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม เขียนโดย Super User 233
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย Super User 217
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 เขียนโดย Super User 228
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Super User 211
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย Super User 217