Get Adobe Flash player

นายก

      นายชัยยุทธ สุขบัว 

    นายก อบต.โนนม่วง 

    โทร 08-7859-5920

ปลด

    นายสุทธิพงษ์  สุ่ยหนู

    ปลัด อบต.โนนม่วง

      โทร. 08 5457 6228

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

โปสเตอร EIT

S  24142169

ระบบบริการเบ็จเสร็จ ณ จุดเดียว

E-Smart Service

facebook

fb

เมนูหลัก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สภาพอากาศวันนี้...

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

379758
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม (22/3/2559)
164
307
471
377439
3010
11012
379758

Your IP: 44.220.249.141
Server Time: 2023-12-11 06:19:32
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนพัฒนาบุคลากร เขียนโดย Super User 216
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย Super User 256
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย Super User 282
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย Super User 241
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย เขียนโดย Super User 280
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) เขียนโดย Super User 256
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Super User 304
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย Super User 271
ประกาศก.อบต.จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 261
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย Super User 261